Konferencje

Konferencje organizowane przez PTCer

2nd International Congress on Ceramics Verona, 29 czerwiec - 4 lipiec 2008

2nd International Congress on Ceramics, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego ECERS, Japońskiego Towarzystwa Ceramicznego CSJ, Amerykańskiego Towarzystwa Ceramicznego ACerS, organizowana przez Włoskie Towarzystwo Ceramiczn ICerS,

Więcej informacj na temat 2nd International Congress on Ceramics...

przejdź do góry

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane, 13 - 16 września 2007

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawował

Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski

Konferencja odbyła się w Domu Wczasowym „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 13 - 16 września 2007.

przejdź do góry

10 Konferencja pod auspicjami E-MRS Konstancin-Jeziorna, 5 - 6 czerwca 2007

Międzynarodowa Konferencja w Konstancinie-Jeziornej, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów (E-MRS), organizowana jest cyklicznie co dwa lata. W 2007 roku było to jest już dziesiąte - jubileuszowe i zarazem czwarte spodkanie w Konstancinie-Jeziornej. Wcześniejsze Konferencje miały miejsce w Mądralinie i Białowieży.

Tematyka spotkań poświęcona była technologii, metodom badań oraz zastosowaniom nowoczesnych materiałów ceramicznych oraz kompozytów. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem Konferencji był prof. Jerzy Ranachowski.

Organizatorami Konferencji był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Polskie Towarzystwo Ceramiczne oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Celem Konferencji była prezentacja najnowszych, niepublikowanych wcześniej, wyników prowadzonych badań, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, z dziedziny szeroko rozumianej technologii tworzyw ceramicznych oraz inżynierii materiałowej: otrzymywania ceramiki, kompozytów, biomateriałów, tworzyw gęstych i porowatych, nanomateriałów, piezoceramiki, pigmentów, surowców ceramicznych, szkła, procesów technologicznych, metod badań materiałów, etc.

Konferencja prowadzona była w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Komitet Naukowy

 • prof. L. Stoch - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • prof. D. Czekaj - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • prof. J. Ilczuk - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • prof. G. Mitjuricz - Uniwersytet w Homlu, Białoruś
 • prof. J. Podrezov - Instytut Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów
 • prof. Z. Ranachowski - IPPT PAN, Warszawa
 • prof. F. Rejmund - IPPT PAN, Warszawa
 • prof. W. Skorochod - Instytut Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów
 • prof. Z. Surowiak - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • prof. M. Szafran - Politechnika Warszawska
 • prof. N. Tolloczko - Instytut Akustyki Technicznej, Witebsk, Białoruś

Komitet Organizacyjny

 • dr Mikołaj Aleksiejuk - Przewodniczący, IPPT PAN
 • dr inż. Paweł Wiśniewski - Politechnika Warszawska
 • prof. Feliks Rejmund - IPPT PAN
 • dr Przemysław Ranachowski - IPPT PAN
przejdź do góry

X Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego Berlin, czerwiec 2007

W czerwcu 2007 Europejskie Towarzystwo Ceramiczne zorganizowało w Berlinie swoją X Konferencję połączoną z wystawą. Była to największa naukowa impreza ceramiczna w Europie.

przejdź do góry

ECerS Topical Meeting 2006Reliability of Ceramics

W dniach 17-20 września w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego ECerS z cyklu Topical Meeting. Organizacja konferencji przypadła w udziale Polskiemu Towarzystwu Ceramicznemu.

przejdź do góry
< nowsze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | starsze >
przejdź do góry
przejdź do góry