Konferencje

Konferencje organizowane przez PTCer

The Eight International Conference on High-Performance Ceramics, CCIC-8, Chongqing, China,

Więcej informacji na stronie konferencji

przejdź do góry

MiMe-Materials in Medicine

MiMe-Materials in Medicine, to be held in Faenza on October 8-11, 2013.

The mission of the conference is to highlight the central position of the Biomaterial discipline in fostering the new sectors of regenerative medicine, personalized therapy and early diagnosis.

A Satellite Symposium will be particularly dedicated to the emerging topic of Nano-bio-magnetism that paves the way to a new family of bio-devices able to be remotely controlled and activated by magnetic forces.

Additional Special Events are proposed to the kind attention of the participants.

 1. European Commission Forum: dedicated to projects financed by EU on the topics of the congress
 2. Research Ideas for the market: proposals of new start up, contest and prize
 3. Some special workshops organized by Companies dealing with Materials in medicine.
 4. Young Researcher Competition dedicated to PhD students and early stage Postdocs:

Best lecture, Best poster, “Competition of Innovative ideas” in the field of materials for medicine, and related issues on biotechnology and biomedicine. The event aims to encourage talent Young Researchers towards “research ideas at the frontiers of Knowledge” and/or to identify collaborative routs with business and local communities on innovative projects dealing with materials for medicine.

przejdź do góry

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”

Pragniemy poinformować, że w dniach 22-24 maja 2013 r. w Wiśle Jaworniku w Hotelu Stok odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej w zakresie: technologii wytwarzania, stosowania i metodyki badań materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych w procesach przemysłowych.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji i zaprezentowania swoich osiągnięć w formie referatu, posteru, ekspozycji wyrobów lub reklamy w materiałach konferencyjnych.

Wszystkie dostępne informacje: kartę zgłoszeniową, sposób przygotowania referatów i streszczeń oraz aktualne informacje o konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.icimb.pl/gliwice.

przejdź do góry

Workshop „Ceramika Transparentna”

Workshop „Ceramika Transparentna” odbędzie się w dniu 10 września 2012 roku i stanowił będzie integralną część VII Międzynarodowej Konferencji „Polska Ceramika 2012” (szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie: pc2012.pl). Organizatorem workshop-u jest Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przewidziane jest wygłoszenie, przez wybitnych specjalistów zajmujących się ceramiką transparentną w kraju i zagranicą, sześciu referatów zaproszonych. Referaty te wygłaszane będą w języku angielskim z równoczesnym tłumaczeniem na język polski. Pozostałe osoby zainteresowane tą tematyką proszone są o przedstawienie podczas workshop-u wyników swoich badań w postaci posterów. Prosimy wszystkich uczestników tej części workshop-u o zgłoszenie i zarejestrowanie swojego udziału.

Streszczenia referatów i posterów zostaną wydrukowane w materiałach, które uczestnicy otrzymają podczas workshop-u.

Pełne teksty prezentacji zostaną opublikowane w formie tradycyjnej i elektronicznej w punktowanym wydawnictwie Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Lokalizacja workshopu

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30.

Program workshopu

Program workshopu można pobrać ze strony pc2012.pl

Ważne terminy

 • do 30 marca 2012 - zgłaszanie uczestnictwa/nadsyłanie streszczeń posterów
 • do 30 kwietnia 2012 - akceptacja treści nadesłanych streszczeń posterów
 • do 30 kwietnia 2012 - instrukcja wydawnicza na stronie internetowej
 • do 30 czerwca 2012 - wnoszenie opłat
 • do 30 lipca 2012- ostateczny program workshop-u
 • do 12 września 2012 - nadsyłanie pełnych tekstów referatów/posterów

Opłaty

Osoby zainteresowane prezentacją swoich prac w formie posteru, wnoszą zredukowaną opłatę konferencyjną w wysokości 1200 PLN (300EUR), która pokrywa pełne koszty uczestnictwa w workshopie i konferencji Polska Ceramika 2012 w tym:

 • materiały konferencyjne i reklamowe
 • udział w spotkaniu powitalnym
 • obiady i przerwy kawowe
 • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej
 • udział w towarzyszących imprezach kulturalnych

Zachęcamy do wyboru powyższej formy płatności.

Możliwe jest również wniesienie opłaty jednodniowej, w wysokości 300 PLN, która uprawnia jedynie do wzięcia udziału w workshop-ie, skorzystania z obiadu i przerw kawowych w dniu 10.09.2012 roku i odebrania materiałów związanych z workshop-em.

Opłaty należy przesłać przelewem bankowym na konto:

 • Bank PKO S.A. Kraków
 • 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
 • z dopiskiem Polska Ceramika 2012
 • lub subkontem 720.160.4120

Kontakt

 • Przewodniczący workshop-u
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko
 • tel. +48 12 617 25 07
 • e-mail: haberko@agh.edu.pl

lub

 • Sekretariat konferencji Polska Ceramika 2012
 • Sekretarz: dr inż. Agnieszka Gubernat
 • tel. +48 12 617 36 96
 • e-mail:sekretariat@pc2012.pl
przejdź do góry

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane 2011

Zdjęcia z VIII Konferencji PTCer

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały narzędziowe i ścierne, i in.)

Na program Konferencji składać się będą sesje referatowe i posterowe.

Ponadto planowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 dotyczących materiałów ceramicznych i kompozytowych. Osoby reprezentujące w/w projekty, zainteresowane tego typu prezentacją proszone są o zgłoszenie swojego zainteresowania do organizatorów konferencji.

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w Domu Wczasowym „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 22 - 25.09.2011.

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Pełne wyżywienie na miejscu.

Pełny koszt uczestnictwa – 1200 + 23%VAT zł, ulgowy dla studentów i doktorantów – 900 zł + 23%VAT obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Członkowie PTCer z opłaconymi składkami płacą 1000 zł + 23%VAT.

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 1400 zł + 23%VAT (1200 zł + 23%VAT dla członków PTCer)

Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 700 zł + 23%VAT

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia udziału w Konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego na stronie ptcer.pl/pl/rejestracja-ptcer-8 w terminie do 31 marca 2011 roku.

Streszczenia prezentacji referatowych lub posterowych, o objętości maksymalnie 250 słów, prosimy przesłać pośrednictwem poczty elektronicznej do 31 maja 2011.

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które znajdują się na www.ptcer.pl/mccm/pl/informacje-dla-autorow należy dostarczyć do 22 września 2011.

Adres do korespondencji

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto, w terminie do 31 maja 2011 Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • PKO BP S.A. I/O Kraków
 • nr rach. 64 1020 2892 0000 5902 0167 7350
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: http://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób, które zgłoszą się na konferencję.

przejdź do góry
< nowsze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | starsze >
przejdź do góry
przejdź do góry