Aktualne dane adresowe:

 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne

  • Adres:
  • al. Mickiewicza 30,
  • 30-059 Kraków
  • NIP: 677-192-02-04
  • Konto bankowe:
  • Adres banku: Raiffeisen Polbank SA,
  • Numer rachunku: 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • Prezes:
  Zbigniew Pędzich, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, telefon: (+48) 012 617 23 97, fax: (+48) 012 633 46 30, e-mail:
 • Sekretarz:
  Mirosław Bućko, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, telefon: (+48) 012 617 35 72, e-mail:

Deklaracja członkowska

Do pobrania plik w formacie .doc albo .pdf

Informacje ogólne

Rok założenia:
1984
Siedziba:
Kraków
Zadania:
rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, materiałów ściernych, szkła i emalii, materiałów wiążących oraz innych dziedzin nauk ceramicznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć
Struktura organizacyjna:
Walny Zjazd, Zarząd, Sekcje
Biblioteka:
312 woluminów
Liczba członków:
125 fizycznych
Prezesi:
 1. Leszek Stoch (1985-1997),
 2. Andrzej Kielski (1997-2001),
 3. Krzysztof Haberko (2001-2009).
Sekretarze:
 1. Ewa Stobierska (1985-1997),
 2. Piotr Wyszomirski (1997-2001),
 3. Zbigniew Pędzich (2001-2009).

Charakterystyka działalności:

Polskie Towarzystwo Ceramiczne prowadzi działalność głównie poprzez organizowanie konferencji naukowych i seminariów w zakresie określonym przez wyżej wymienione cele statutowe czyli dotyczącym jak najszerzej rozumianej ceramiki.

Towarzystwo inspiruje również badania naukowe w dziedzinie ceramiki, a także stanowi forum nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.

PTCer jest członkiem organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Federacji Ceramicznej (International Ceramic Federation), Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (European Ceramic Society).

W obrębie PTCer działa siedem Sekcji:

Sekcja Szkła,
której przewodniczy
Sekcja Ceramiki Szlachetnej i Techniczej,
przewodniczący
Sekcja Budowlanych Materiałów Wiążących,
przewodniczący
Sekcja Historii Ceramiki,
przewodnicząca
Sekcja Surowców Mineralnych,
przewodniczący
Materiałów Ogniotrwałych,
przewodniczący
Kształcenia i Badań,
przewodnicząca

Od 2001 roku PTCer jest właścicielem kwartalnika Materiały Ceramiczne, a ponadto od 1991 Towarzystwo współpracuje z Krakowskim Oddziałem Komisji Nauk Ceramicznych PAN wspólnie wydając serię wydawniczą Ceramika (Ceramics) - Polski Biuletyn Ceramiczny.

przejdź do góry
przejdź do góry