Conferences

Conferences organized by PTCer

XI-th Conference of the Polish Ceramic Society

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały ścierne, i in.)

Na program Konferencji składać się będą referaty i postery (Program konferencji - pdf).

Ponadto Konferencji będzie towarzyszyć wydarzenie satelitarne Polsko-Słowacko-Chińskie Seminarium na temat ceramiki zaawansowanej oraz zastosowania nowoczesnych metod badania ceramiki w badaniach archeologicznych oraz ochronie zabytków w dniach 13–16 września 2017.

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w DW „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 14–17 września 2017.

Pełny koszt uczestnictwa obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, 3 dniowe zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Opłaty konferencyjne wniesione do 30 czerwca 2017 roku wynoszą:

 • 1700 zł + 23%VAT – opłata podstawowa
 • 1100 zł + 23%VAT – opłata ulgowa dla studentów, doktorantów i emerytów
 • 1500 zł + 23%VAT – opłata dla członków PTCer z aktualnie opłaconymi składkami
 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 1900 zł + 23%VAT (1700 zł + 23%VAT dla członków PTCer)

Opłaty konferencyjne wniesione po 30 czerwca 2017 roku są o 100 zł + 23 %VAT wyższe.

Możliwe będzie uczestnictwo cząstkowe w konferencji, jednak ze względu na trudny do ramowego ustalenia koszt tego typu udziału, potencjalnie zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji można dokonać poprzez:

w terminie do 15 czerwca 2017 roku.

Opłaty konferencyjne i streszczenia referatów lub posterów o objętości maksymalnie 250 słów prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku w formacie doc lub docx. (format streszczenia do pobrania)

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które zostaną przesłane do autorów w drugim komunikacie, należy dostarczyć do 17 września 2017.

Ponieważ podczas konferencji uczestnicy otrzymają numer kwartalnika MCCM, jeśli ktoś chciałby aby jego artykuł ukazał się w tym właśnie numerze, proszony jest o dostarczenie tekstu do 30 czerwca 2017.

Adres do korespondencji

Sekretarz komitetu organizacyjnego:

 • Dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
 • AGH w Krakowie, WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • al. Mickiewicza 30, B6, pok. 207, 30-059 Kraków
 • e-mail sekretariat@ptcer.pl

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • Raiffeisen Polbank
 • nr rach. 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: http://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób zgłoszonych na konferencję.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. J. Lis - przewodniczący
 • dr hab. D. Bochenek, prof. UŚ
 • dr hab. inż. T. Brylewski, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
 • prof. dr hab. inż. D. Czekaj
 • prof. dr hab. inż. J. Deja
 • prof. dr hab. inż. J. Dorosz
 • dr hab. inż. D. Dorosz, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Faryna
 • dr hab. inż. M. Gawlicki, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
 • prof. dr hab. inż. K. Haberko
 • dr hab. inż. Daniela Herman, prof. PKosz.
 • prof. dr hab. inż. L. Jaworska
 • prof. dr hab. inż. J. Ilczuk
 • prof. dr hab. inż. S. Jonas
 • prof. dr hab. inż. A. Kielski
 • prof. dr hab. inż. W. Kurdowski
 • dr hab. inż. R. Lech, prof. AGH
 • doc. dr Z. Librant
 • dr hab. inż. A. Lisińska-Czekaj
 • prof. dr hab. M. Łączka
 • prof. dr hab. inż. A. Michalski
 • prof. dr hab. A. Małecki
 • prof. dr hab. inż. J. Małolepszy
 • dr hab. inż. W. Maziarz, prof. PAN
 • prof. dr hab. J. Morgiel
 • dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. W. Nocuń-Wczelik
 • prof. dr hab. inż. A. Olszyna
 • prof. dr hab. inż. R. Pampuch
 • dr hab. inż. P. Pasierb, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. K. Pietrzak
 • dr hab., inż. J. Podwórny, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. W. Pyda, prof. AGH
 • prof. dr hab. M. Radecka
 • dr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Sitarz
 • prof. dr hab. inż. M. Sopicka-Lizer
 • prof. dr hab. inż. L. Stobierski
 • dr hab. inż. P. Stoch, prof. AGH
 • prof. dr hab. Z. Surowiak
 • dr hab. inż. J. Szczerba, prof. AGH
 • doc. dr hab. inż. M. Szutkowska
 • prof. dr hab. inż. A. Ślósarczyk
 • dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Szafran
 • dr hab. inż. M. Szumera
 • prof. dr hab. inż. J. Wasylak
 • prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski
 • prof. dr hab. inż. P. Wyszomirski

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr hab. inż. M. Bućko
 • dr G. Grabowski
 • dr hab. inż. Z. Pędzich – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała – sekretarz
skip to top

Xth Conference of Polish Ceramic Society

Conference pictures

Sponsors and exhibitors:

Conference Scope and Programm

The scope of the conference is science and technology of ceramic materials (traditional, advanced, glass, enamels, refractories, mineral binding materials, building materials, functional ceramics, raw materials, ceramics in environmental protection and recycling and others).

During the conference separate oral sessions will be held for specific subjects cover widely understood ceramic materials and technologies. Poster session will be organized as common event.

Three satellite international events will be organized during the conference:

 • The first Polish-Korean joint workshop on advanced ceramics” [Programme];
 • Sintercer Project Seminar “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physico-mechanical properties of nanomaterials”
 • “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop”

Venue

„Hyrny” Zakopane, 20 Piłsudskiego Street

Correspondence address

Secretary of organizing committee:

 • Dr Eng. Magdalena Zarzecka-Napierała
 • AGH, WIMiC, Dept. of Ceramics and Refractory Mat.
 • al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
 • Tel. 48 12 617 2504 or 48 12 617 2397, Fax 48 12 633 4630
 • e-mail sekretariat@ptcer.pl

Bank transfer data

 • Account owner: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • VAT No: PL677-192-02-04
 • Raiffeisen Polbank
 • IBAN: PL76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • SWIFT Code: RCBWPLPW

Fees

Fee covers hotel accommodation in double room, breakfast, lunches, dinners, participation in social events and conference materials.

„Early bird” fees till June 30, 2015:

 • 2214 PLN (inc. 23% VAT tax) – regular fee (double room accommodation)
 • 2460 PLN (inc. 23% VAT tax) – accommodation in single room
 • 1599 PLN (inc. 23% VAT tax) – student fee

Fees made after June 30, 2015 are 123 PLN higher.

Registration for foreigner participants

Please register by direct e-mail contact with conference secretariat ( sekretariat@ptcer.pl).

Further information will be announced on the conference website http://www.ptcer.pl and will be dissipate by e-mails to registered persons.

skip to top

Workshop „Rapid Prototyping and Laser Formation of Ceramics”

General Information

Workshop Rapid Prototyping and Laser Formation of Ceramics will be held on 08 September 2014 as an integral part of the 10th International Conference POLISH CERAMICS 2014. The Workshop is organized by the Polish Ceramic Society and Faculty of Materials Science and Ceramics of the AGH University of Science and Technology in Kraków (Poland).

We plan that during the workshop six lectures will be given in English by the outstanding scientists involved in the problems of formation of ceramics by rapid prototyping and laser techniques. Other contributions to the Workshop will be given in the form of posters. Abstracts of the lectures and poster contributions will be delivered to the participants during workshop. Full texts will be published in Ceramic Materials which is the journal of the Polish Ceramic Society.

Details concerning the Conference and the Workshop are available on the website www.pc2014.pl

Venue

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Krakow, al. Mickiewicza 30.

Important data

 • 30th April 2014 – registration of the participants, abstracts
 • 15th May 2014 – acceptance of abstracts
 • 30th May 2012 – publishing instructions to the authors on the website
 • 30th June 2014 – payment of the conference fee
 • 15th July 2014 – final programme of the workshop
 • 08th September 2014 – delivering the full contribution text

Registration and Payment

All persons interested in participating in the Workshop are kindly asked to register their participation using the above given website.

http://pc2014.pl/en/workshop/registration

Participation in the Workshop is free of charge and covers:

 • Proceedings of the Workshop and Conference;
 • Lunch and coffee breaks.

Contacts

Workshop Chairman

Prof. Mirosław Bućko

 • tel. +48 12 617 35 72
 • e-mail: bucko@agh.edu.pl

Conference Secretary

dr Agnieszka Gubernat

 • tel. +48 12 617 36 96
 • e-mail:sekretariat@pc2014.pl
skip to top

15th Conference on Optical Fibers and Their Applications Bialystok - Lipowy Most, Poland

Conference on Optical Fibers and Their Applications is a long lasting, traditional event, organized since 1976. The purpose is summarizing the developments in the field of optical fiber technology and applications in this geographical region and worldwide. Bring together experts from different fields: academia, government laboratories, industry, telecom operators, and hardware/software vendors.

History

The first conference on Optical Fibers and Their Applications was organized in February 1976. Then the cycle was organized every three years. Since 1986 it was split to two sub-cycles Technology and Applications, and is organized every 18 months. The first conferences were organized in Jablonna near Warsaw in conference facilities owned by the Polish Academy of Sciences. Then the subcycles are organized in Naleczow (previously Krasnobrod) by UMCS University in Lublin and Lublin Univ. of Technology, and in Bialowieza (now near Suprasl) by Bialystok University of Technology. Several volumes of Proc.SPIE were published from this conference series. Bialystok University of Technology will organize the next Conference on Optical Fibers and Their Applications in 2014.

Conference organizers

Białystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering (Poland)

skip to top

IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane 2013

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, ceramika techniczna, materiały dla elektroniki, kompozyty zawierające ceramikę, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, szkło, emalie, technologie otrzymywania proszków ceramicznych i spieków, recycling materiałów ceramicznych).

Na program Konferencji składać się będą sesje referatowe i posterowe.

Program of PTCer Conference - Zakopane 2013

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w Domu Wczasowym „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 19 - 22.09.2013.

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Pełne wyżywienie na miejscu.

Pełny koszt uczestnictwa – 1300 + 23%VAT zł, ulgowy dla studentów i doktorantów – 1000 zł + 23%VAT obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, druk artykułu w kwartalniku „Materiały Ceramiczne”.

Członkowie PTCer z opłaconymi składkami płacą 1100 zł + 23%VAT.

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 1500 zł + 23%VAT (1300 zł + 23%VAT dla członków PTCer).

Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 750 zł + 23%VAT

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia udziału w Konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza rejestracji dostępnego na stronie ptcer.pl/pl/rejestracja-ptcer-9 w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

Streszczenia prezentacji referatowych lub posterowych, o objętości maksymalnie 250 słów, prosimy przesłać pośrednictwem poczty elektronicznej do 31 maja 2011.

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które znajdują się na ptcer.pl/mccm/pl/informacje-dla-autorow należy dostarczyć do 22 września 2013r.

Adres do korespondencji

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto, w terminie do 30 czerwca 2013 Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • PKO BP S.A. I/O Kraków
 • nr rach. 64 1020 2892 0000 5902 0167 7350
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób, które zgłoszą się na konferencję.

skip to top
< newer | 1 | 2 | 3 | older >
skip to top
przejdź do góry